ELLANSE

ELLANSE-

 

 

Piękno indywidualnie dopasowane

ELLANSÉ

Pierwsza rodzina wypełniaczy skórnych oferująca unikalną opcję wyboru czasu trwania efektu zabiegowego. Rodzina Ellansé™ tworzy nową erę innowacyjnych implantów do wstrzykiwania, łączących bezpieczeństwo, możliwość doboru czasu trwania efektu zabiegowego, jak również stabilność jego utrzymywania, zaprojektowana specjalnie na potrzeby medycyny estetycznej i chirurgii.

Wykorzystywana w Ellansé™ technologia Tunable Longevity Technology (technologia regulowanej długowieczności) została stworzona dla innowacyjnej, nowoczesnej i biokompatybilnej rodziny wypełniaczy skórnych, która oferuje natychmiastowy oraz stabilnie utrzymujący się w czasie rezultat od 18 miesięcy do 4 lat. Przewidywalna i kontrolowana całkowita bioresorbowalność składników Ellansé™ oraz ich cenne właściwości zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i efektywność całej rodzinie Ellansé™.Te zalety niosą także możliwości dopasowania zabiegu pod względem ceny, co pozwala utrzymać obecnych Pacjentów oraz odzyskać tych utraconych, poprzez zwiększenie satysfakcji Pacjenta.

Charakterystyka produktów z rodziny Ellansé™

Głównym komponentem Ellansé™ jest polikaprolakton (PCL), który występuje w formie idealnie gładkich mikrosfer, które są zawieszone w sposób jednorodny w specjalnie przygotowanym nośniku żelowym, będącym wodnym roztworem karboksymetylocelulozy. Prostota tego wyjątkowego składu oraz zastosowane technologie powodują, że bezpieczeństwo oraz wydajność produktów z rodziny Ellansé™ są przejrzyste i przewidywalne.

Optymalna biokompatybilność

Właściwości rodziny Ellansé™ takie jak wielkość cząsteczki 25-50 mikronów (mikrometrów), koncentracja cząsteczek, ich gładka powierzchnia i co istotne okrągły kształt, lepkość żelu i łatwość wstrzykiwania są jednakowe. W rezultacie Ellansé™ posiada miekką, jedwabiście gładką strukturę i umożliwia komfort wstrzykiwania nawet przy użyciu małych igieł (27G). Ta specjalnie opracowana charakterystyka składu zapewnia optymalną biozgodność i w efekcie formowanie długotrwałego, wysokiej jakości szkieletu kolagenowego dla lepszej infiltracji tkanek. Wyjątkowość polega na tym, że struktura mikrosfer polikaprolaktonu (PCL) w połączeniu z naturalną tkanką powstałą wokół, tworzą natychmiastowy i długotrwający implant.

Charakterystyka

Podstawową różnicą pomiędzy produktami z rodziny Ellansé™, która wpływa na długość utrzymywania się efektu pozabiegowego, jest początkowa długość pojedynczego łańcucha polimeru w obrębie mikrosfery. Zróżnicowanie jego początkowej długości zapewnia możliwość doboru i przewidywania czasu utrzymywania się efektu dla wszystkich produktów z rodziny Ellansé™.

Zalety Ellansé™

 • Unikalne Opcje Wyboru Czasu Trwania efektu zabiegowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta
 • Natychmiastowy i Stabilnie utrzymujący się w czasie Efekt od 12 miesięcy do 4 lat
 • Kontrolowana, Przewidywalna i Możliwa do Regulacji Całkowita bioresorbowalność z doskonałym profilem bepieczeństwa
 • Optymalna biozgodność i bezpieczeństwo, dzięki idealnie gładkim i okrągłym cząsteczkom
 • Miękka i jedwabiście gładka formuła w gotowej do użycia strzykawce
 • Bezpieczne Składniki Produktu, z długą historią bezpiecznego stosowania nieusieciowanych miękkich bioresorbowalnych medycznych polimerów polikaprolaktonu, składniki żelu natomiast są ogólnie uzane przez FDA jako bezpieczne (GRAS
 • Niewymagane testy alergiczne, w związku z tym, iż nie są stosowane komponenty pochodzenia zwierzęcego, bakteryjnego ani ludzkieg
 • Unikalna Elastyczność i Optymalna Lepkość stanowią dodatkową zaletę dla umiejscowienia implantu w zamierzonym miejscu
 • Efektywność kosztowa – potrzebna mniejsza ilość produktu przy tych samych wskazaniach zabiegowych

Unikalna technologia Ellansé™

Technologia doboru czasu trwania efektu (Tunable Longevity), długotrwałej i stabilnej efektywności zabiegowej (Sustained Performance) i całkowitej bioresorbowalności (Total Bioresorbability). Ta będąca własnością AQTIS Medical™ platforma technologiczna opiera się na unikalnej formule polimeru żelu i mikrosfer. Naszą podstawową umiejętnością jest modyfikowanie i zmiana funkcjonalności bioresorbowalnych polimerów. W laboratorium firmy wytwarza się miękkie, gładkie i okrągłe mikrocząsteczki, które są specjalnie zaprojektowane dla realizacji omawianych potrzeb. Opatentowana platforma technologiczna dostarcza zaawansowanych pod względem rozwoju unikalnych mikrosfer na bazie PCL, zawieszonych w roztworze wodnym nośnika żelowego, do produkcji różnorodnych wypełniaczy tkanek miękkich. Przewidywalna, kontrolowana, regulowana i całkowita bioresorbowalność mikrosfer na bazie PCL czyni technologię produktu Ellansé™ wyjątkową. Ta unikalność jest podstawą możliwości regulowania czasem trwania efektu zabiegowego oraz jego trwałości dla całej rodziny Ellansé™.

W odróżnieniu od innych wypełniaczy skórnych, czas utrzymywania się efektu zabiegowego jest możliwy do regulacji. Możliwość dopasowywania czasu trwania efektu zabiegowego została osiągnięta poprzez właściwy dobór wyjściowej długości łańcucha polimeru PCL, co przekłada się na zróżnicowany, właściwy dla poszczególnych całkowicie bioresorbowalnych produktów Ellansé™ (S,M,L,E) czas utrzymywania się efektu od 18 miesięcy aż do 4 lat. STAT Technology™ umożliwia stworzenie produktów nawet z dłuższym okresem utrzymywania się efektu, których wprowadzenie na rynek odbędzie się w najbliższej przyszłości.

 Bezpieczeństwo w kontekście długo- i krótkoterminowym

Zarówno literatura, jak i liczne badania naukowe potwierdzają długoterminowe bezpieczeństwo, a także całkowitą bioresorpcję składników produktów Ellansé™ na drodze normalnych ścieżek metabolicznych. W szczególności dla mikrosfer PCL proces bioresorpcji został dodatkowo wykazany w trakcie badań metodą radioaktywnego węgla. Wypełniacze skórne, które są w pełni bioresorbowalne w skali długoterminowej nie wywołują efektów ubocznych, i zapewniają odwracalność rezultatu zabiegowego.

Samodzielnie prowadzone przez firmę badania metodą in-vitro nad wchłanialnością produktów złożonych z mikrosfer PCL są całkowicie zgodne z dostępną w tym zakresie literaturą.

Produkty z rodziny Ellansé™ były poddawane również testom na biozgodność w ramach standardów biokompatybilności określonych normami ISO-10993 i wykazały całkowitą biozgodność. Zgromadzone dane w okresie 2 tygodni od implantacji wyraźnie pokazują, że cząsteczki są doskonale osadzone w zdrowej tkance oraz wspaniale tolerowane przez otaczające środowisko.

Zastosowanie

Ellansé™ oferuje maksymalne możliwości korekcji dzięki połączeniu optymalnej lepkości, unikalnej elastyczności i jednorodnej strukturze. Z tego też względu produkty z rodziny Ellansé™ mogą być stosowane w zabiegach upiększających dla różnorodnych wskazań zabiegowych:

 • Korygowanie zmarszczek i fałdów
 • Nadawanie objętości
 • Modelowanie konturu
 • Rzeźbienie

Ellansé™ jest wypełniaczem do wstrzykiwania dedykowanym do implantacji głęboko w skórze właściwej bądź w tkance podskórnej. Wyniki badań klinicznych prowadzonych na fałdach nosowo – wargowych są reprezentatywne dla implantacji głęboko w skórze właściwej i tkance podskórnej w zabiegach augmentacji tkanki miękkiej obszaru całej twarzy.

Cecha unikalnej elastyczności i optymalnej lepkości jest dodatkowym argumentem w kontekście możliwości umieszczenia produktu dokładnie w zaplanowanym miejscu, co przekłada się na ekonomikę zabiegową (mniejsze zużycie preparatu) w zabiegach korekcji zmarszczek i łałdów skórnych twarzy.

Więcej informacji już wkrótce